SAMDATA HK Podcast 20 2018 - AI og ledelse
00:00:00