Artwork for 25.  Pirates
Vicious Mockery

25. Pirates