Artwork for Whitey Whitewashy
Pint O' Comics

Whitey Whitewashy