Kapitalet

Går ränta ned förlorar du. Går räntan upp vinner banken.
30
00:00:00
30