Artwork for Fish-Basket Kuan Yin
Chobo-Ji's Zen Podcast

Fish-Basket Kuan Yin: Hidden Lamp Teisho