Artwork for #060: Enchiridion of Epictetus
Stoic Mettle

#060: Enchiridion of Epictetus