najpierw analiza

NA006: Wprowadzanie zmian do organizacji
30
00:00:00
30