קש"ת

שיחה לחג השבועות - יפתח לבנו בתורתו
30
00:00:00
30