SAMDATA Podcast

SAMDATA HK Podcast ep 30 - om startupkultur, fredagsbar og kolleger
30
00:00:00
30