Artwork for #185 - Shino Smoke
Awkward Convos with Beejus

#185 - Shino Smoke