#27: Så hittar du flytet igen, optimal stegfrekvens och prattempo
00:00:00