Sabina har kommit till insikt om att förändringar tar tid
00:00:00