Organisering av veilag: Eier du en skogteig som sokner til en skogsbilvei? Og er det flere i samme situasjon? Ja, da har dere et veilag ifølge veiloven.
00:00:00