اپیزود نه - وایت بوی ریک: ریچارد ورشه که در رسانه‌ها بیشتر به وایت بوی ریک (ریک سفیده)، معروفه هفده سالش بود که به خاطر داشتن هشت کیلو کوکائین به حبس محکوم شد و الان ن...
00:00:00