اپیزود دو - ال چاپو: ال چاپو گوژمان یکی از بزرگترین قاچاقچی های دنیاست. ال چاپو رئیس کارتل مکزیکی سینالوئاست و از نظر دولت امریکا قدرتمندترین تبه کار جهان حساب ...
00:00:00