2: Kroppen som ett team: Att titta på helheten.
00:00:00