Madeleine fick en allvarlig påminnelse om varför det är viktigt att ta hand om sin hälsa.
00:00:00