#27: Jonna Bornemark - filosofen om mätsamhällets baksidor
00:00:00