69 Ola Sigvardsson och Helena Giertta: Ola Sigvardsson, numera Allmänhetens medieombudsman, berättar bland annat om sitt besök hos Facebook. De kontaktade honom för att de ville ha hans syn på utvecklingen av ”news”-knappen.
00:00:00