#28: Lisa Lindström - riv etablerade sanningar för att tänka kreativt
00:00:00