Påvirker en varm vinter trærne?: I vinter har det vært unormalt varmt, og det har blitt observert gåsunger allerede i februar.
00:00:00