72 Ola Sigvardsson och Helena Giertta: Medieombudsman Ola Sigvardsson och Journalistens chefredaktör Helena Giertta diskuterar hur medievärlden påverkas av Covid-19.
00:00:00