Artwork for Parshat Vaera
KMTT - the Torah Podcast

Parshat Vaera
00:00:00 / 00:34:41