#3: Vplyv korony na spotrebiteľov s Ľ. Hamarovou z Kantar Slovakia: Ako pandémia zmenila naše spotrebiteľské správanie?
00:00:00