Artwork for #117: [TQKS]: Nhất quan hệ - nhì tiền tệ: BẮT TAY ĐÚNG NGƯỜI & ĐẦU TƯ ĐÚNG CHỖ | The Quoc Khanh Show
The Quoc Khanh Show

#117: [TQKS]: Nhất quan hệ - nhì tiền tệ: BẮT TAY ĐÚNG NGƯỜI & ĐẦU TƯ ĐÚNG CHỖ | The Quoc Khanh Show
00:00:00 / 01:16:41