20: Varför är vi så hårda och dömande mot oss själva? Måste det vara så?
00:00:00