Artwork for #127: Bình luận đầu tuần | Ep.1 - Làm gì khi ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ? | The Quoc Khanh Show
The Quoc Khanh Show

#127: Bình luận đầu tuần | Ep.1 - Làm gì khi ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ? | The Quoc Khanh Show
00:00:00 / 00:32:16