Artwork for #0052 БизнесМН: “Хүний нөөцийн бодлого, стратеги боловсруулах арга зүй” Лектор Д.Бартанбаатар
Business.MN podcast

#0052 БизнесМН: “Хүний нөөцийн бодлого, стратеги боловсруулах арга зүй” Лектор Д.Бартанбаатар
00:00:00 / 01:02:59