Artwork for #0065 БизнесМН "Дэлхийн түвшний менежерийн ур чадварт суралцах нь")
Business.MN podcast

#0065 БизнесМН "Дэлхийн түвшний менежерийн ур чадварт суралцах нь")
00:00:00 / 01:09:38