Artwork for اپیزود دوازدهم-پادکست دایره شفافیت-معرفی به آرای مشتاق‌خان٬ اقتصاددان برجسته در زمینه مبارزه با فساد
Transparency Loop l دایره شفافیت

اپیزود دوازدهم-پادکست دایره شفافیت-معرفی به آرای مشتاق‌خان٬ اقتصاددان برجسته در زمینه مبارزه با فساد
00:00:00 / 00:25:15