54. Sticklöften, pest eller kolera och årets sticktrender
00:00:00