avsnitt 78: Helena Giertta & Ola Sigvardsson: Journalistens chefredaktör och Ola Sigvardsson (MO) pratar pressetik och journalistik. I det här avsnittet handlar det bland annat om Medieetiska nämndens första fällningar av etermedierna och Donald Trump vs Twitter.
00:00:00