Artwork for Floppy Days 106 - The History of the IBM PC
Floppy Days Vintage Computing Podcast

Floppy Days 106 - The History of the IBM PC
00:00:00 / 00:36:26