Nonviolent Communication - fördjupning med Liv Larsson
00:00:00