Episode Artwork
167. Retorik på tåget, i restaurangen och lobbyn
00:00:00