Episode 2: Free Open Access Medical education (FOAM) - en introduktion: De to danske "FOAMies" Mads Astvad(OUH) og Søren Rudolph(RH) giver en basal introduktion ved DASAIM14
00:00:00