Episode 7: Praktisk perioperativ håndtering af den opioid-tolerante patient
00:00:00