Episode Artwork
04. Vertikala samtal - JIBS - forskningskommunikation: Mattias Nordqvist, Lina Bjerke och Sofia Wixe pratar integration och segregation i årets sista podcast från Vertikals. Alla passar också på att skicka en tanke och ett julrim till en aktuell händelse eller person.
00:00:00