Episode Artwork
#47 - Bonussnack: Teknologi och medier: Efter att vi ”officiellt” blev klara med avsnittet fortsatte vi busigt vår diskussion. I detta bonussnack bygger vi på en del om ämnet av strategisk användning om teknologi och går in på fler exempel av Marshall McLuhans modell att ”the me...
00:00:00