Episode Artwork
#51 Själviska gener: Vakna upp och se Matrixkoden: I detta avsnitt pratar vi evolutionsteori på fundamental nivå, som populariserades av Richard Dawkins med sin bok ”The Selfish Gene”, vars huvudpoänger är att (1)  evolutionen är ett faktum och att (2) den sker på en nivå av enskilda gener...
00:00:00