Artwork for #15: Nhân lực trẻ kém cỏi: đừng đổ lỗi hết cho nhà trường!
The Quoc Khanh Show

#15: Nhân lực trẻ kém cỏi: đừng đổ lỗi hết cho nhà trường!
00:00:00 / 01:03:00