Artwork for #17: Tìm hiểu về quá trình Due Diligence trong hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp
The Quoc Khanh Show

#17: Tìm hiểu về quá trình Due Diligence trong hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp
00:00:00 / 00:56:56