#125: Petra Skiöld, om att vara dömd och uträknad på förhand
00:00:00