Scenarieutvikling for lavutslippssamfunnet: Forskjellige fremtider, og deres konsekvenser
00:00:00