Velg skog: Vi snakker om prosjektet Velgskog og om rekruttering av nødvendig og riktig arbeidskraft til skogbruket.
00:00:00