Episode Artwork
#127: När 10.000-timmarsregeln inte stämmer (simpla vs komplexa aktiviteter)
00:00:00