#130: Susanne Gunnarsson, människan bakom den hårda fasaden
00:00:00