#6: Erik Ringertz – att driva chefslöst företag med Madonna som förebild
00:00:00