Bonusavsnitt: Hur påverkar dopning kraftsporterna? En diskussion med Josef Eriksson
00:00:00