Sporskader: Utfordingene med sporskader i skogbruket, om forebyggende tiltak og hva man skal gjøre når skaden først har oppstått.
00:00:00